Всі послуги

Бухгалтерскі послуги

Відкриття / Ліквідація

Нотаріальні послуги

Супроводження бізнесу

Додаткові послуги

ПММ

Віза в Словаччину

Громадянство

Заміна водійських прав

Консультації

Аналіз інвестиційного середовища

Дослідження ринку

Реєстрація та супроводження холдингової компанії

Інвестиційні проєкти (продаж готового бізнесу)

Инвестирование в промышленность

Відкриття ППП

Продовження ППП

На основі інвестицій

На основі відкриття бізнесу

На основі роботи

На основі возз'єднання родини

Купівля чи продаж

Оренда чи здача в оренду

Перереєстрація після купівлі

Управління нерухомості

Тур по об'єктам нерухомості

Складання податкової звітності про нерухомість для юридичних і фізичних осіб

Отримання іпотечного кредиту

Бухгалтерські послуги

Нотариальні послуги

Консультації

Послуги перекладача

Оформлення страхового полісу

Заміна водійських прав на словацькі

Трансфер

Супроводження в поліцію

Резервування готелів та апартаментів

ППП

Бізнес

Інвестиції

Про нас

Гарантії

Про Словаччину

Контакти

+421 917 442 035

Šancová 4007/48 81105 Bratislava, Slovakia

Політика конфіденційності

Правила захисту персональних даних

Адміністрація сайту euro-pass.sk (далі – Адміністрація) несе відповідальність за безпеку отриманих даних від розпорядників персональних даних: фізичних осіб, будь-якої юридичної особи або фізичної особи – підприємця, які пройшли процедуру реєстрації на сайті (далі – Користувач).

Саме тому Адміністрація склала дану Угоду про конфіденційність і захист персональних даних (далі – Угода), щоб користувачі не хвилювалися про те, яким чином будуть використані їх персональні дані, що були надані Адміністрації при реєстрації і взаємодії з euro-pass.sk.  

Реєструючись на сайті euro-pass.sk (далі – Сайт), Користувач дає згоду на обробку всіх внесених для реєстрації даних з метою, визначеною даною Угодою. Також, реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує, що він прочитав і висловив повну згоду з умовами Угоди без будь-яких поправок, а також дозволив Адміністрації подальшу обробку своїх персональних даних.  

Товариство з обмеженою відповідальністю Europass (Z&Z PARTNERS  s. r. o.), юридична адреса: Šancová 4007/48 81105 Bratislava, Slovakia, ОГРН (IČO): 46810226, зареєстроване в Торговому реєстрі Районного суду Братислави номер Sro, запис: 84004/B, в особі: Yuriy Zombor – директор, контактні дані: email: ceo@europass.sk, номер телефону: +421 907 350 832 (далі також іменований “Тримач персональних даних” або “Тримач”) інформує зацікавлену особу про виконання обов’язку про надання інформації відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679  Європейського парламенту і Ради ЄС від 27 квітня 2016 року “Про захист фізичних осіб по відношенню до обробки персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про відміну Директиви 95/46/ЄС (загальне регулювання захисту даних)” (далі іменуємий “Регламент”) і Статтею 19 Закону № 18/2018 “Про захист персональних даних” (далі іменуємий “Закон про ZPD»), надаючи інформацію нижче. 

Зацікавлена особа відповідно до п. 2 (e) ст. 19 Закону про ZPD, зобов’язана надати персональні дані для вказаної нижче мети, в іншому випадку неможливо укласти договір з обслуговування, який зацікавлена особа виявила бажання укласти. При наданні послуг спеціальні приписи (наприклад, Закон № 404/2011 “Про перебування іноземців”) вимагають надавати правильні персональні дані, в іншому випадку неможливо надати замовнику необхідні послуги.

1. ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ І КОНТАКТНІ ДАНІ ТРИМАЧА

Тримач персональних даних: Europass (Z&Z PARTNERS  s. r. o.), юридична адреса: Šancová 4007/48 81105 Bratislava, Slovakia, ОГРН (IČO): 46810226, зареєстрований в Торговому реєстрі Районного суду Братислави номер Sro, запис: 84004/B, в особі: Yuriy Zombor – директор, контактін дані: email: ceo@europass.sk, номер телефону: +421 907 350 832.

2. МЕТА І ПРАВОВА ОСНОВА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Мета: укладання договору і переддоговірні відносини 

Правова основа 

П. 1 b) Ст. 6 Регламенту або п. 1 b) ст. 13 Закону про захист персональних даних: обробка персональних даних необхідна для виконання договору, стороною якого є зацікавлена особа, або для здійснення переддоговірної діяльності на основі заяви зацікавленої особи. 

Тримач таким чином повідомляє замовника як зацікавлену особу про те, що в процесі підписання договору він буде займатися обробкою персональних даних без згоди зацікавленої особи, оскільки обробка персональних даних буде виконуватися в рамках переддоговірних відносин, а обробка персональних даних необхідна для укладання договору з надання послуг. 

2.2. Мета: розсилання інформації про зміни, нові закони та ін. 

Правова основа:

П. 1 f) Ст. 6 Регламенту або п. 1 f) ст. 13 Закону про захист персональних даних: обробка персональних даних необхідна з метою реалізації законних інтересів тримача або третьої особи, за виключенням випадків, коли ці інтереси переважають над інтересами або правами зацікавленої особи і вимагають захисту персональних даних.

Законним інтересом тримача є інформування клієнтів про зміни, поправки до законів тощо (відповідно до типу послуги, що надається). Тримач надає різноманітні послуги клієнту, тому законним інтересом як тримача, так і клієнта, є інформованість про факти, які можуть вплинути на права і обов’язки клієнта і можуть суттєво вплинути на якість його життя і якість життя його родини. Відповідно до принципу пропорційності тримач прийшов до висновку про те, що інформування клієнтів за рахунок повідомлень переважує інтерес захисту конфіденційності зацікавленої особи. З цією метою для обробки адреси електронної пошти тримач провів відповідні технічні та організаційні заходи для свого захисту. 

2.3. Мета: розсилання інформації про зміни в законодавстві, ньюс летерів, новин тощо. 

Правова основа:

П. 1 a) Ст. 6 Регламенту або п. 1 a) ст. 13 Закону про захист персональних даних: зацікавлена особа надає згоду на обробку своїх персональних даних принаймні для однієї конкретної мети. 

Цим тримач повідомляє клієнта як зацікавлену особу про те, що якщо він зацікавлений у розсиланні юридичних повідомлень, змін і поправок до законів, інформаційних бюлетенів тощо без підписання договору з обслуговування з тримачем, тримач буде використовувати його адресу електронної пошти, за якою буде відправляти зазначену інформацію протягом 48 місяців. Цим тримач заявляє, що персональні дані будуть оброблятися відповідно до норм моралі, і буде діяти таким чином, щоб це не суперечило Закону про захист персональних даних і Регламенту. 

3. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

3.1. При реєстрації на Сайті Адміністрація просить Користувача повідомити необхідну особову інформацію в обсязі, необхідному для проведення Адміністрацією заходів, пов’язаних із діяльністю сайту. 

3.2 Адміністрації доступна інформація, яку він отримує від Користувачів наступними способами: 

— при проходження процедури реєстрації Користувача на Сайті; 

— у рамках заходів, які проводить Адміністрація (опитування, заява, форми зворотнього зв’язку); 

— шляхом внесення записів Користувача при заповненні реєстраційних онлайн-форм, наданих Адміністрацією у зв’язку з діяльністю Сайту;

— під час телефонного зв’язку, переписування через служби коротких повідомлень (SMS, MMS, Viber, Telegram та інші) Адміністрації з Користувачем; 

— при переписці Адміністрації щодо Користувачів з роботодавцем використовується електронна пошта (e-mail); 

— технічна інформація – дані про інтернет-провайдера користувача, IP-адресу, тип обладнання (персональний комп’ютер, мобільні пристрої тощо) і програмне забезпечення, яке він використовує, дані про завантажені на сайт файли і т.д. 

3.3. Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією наступними способами: обробка персональних даних із використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).

 

3.4. Під обробкою Ваших персональних даних розуміються дії (операції) Адміністрації по відношенню до персональних даних, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, видалення, уточнення (оновлення, зміни), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, а також здійснення будь-яких інших дій з Вашими персональними даними відповідно до діючого законодавства України. 

3.5. Метою обробки персональних даних Користувачів є можливість проведення заходів (опитування, заява, форма зворотнього зв’язку), пов’язаних із діяльністю сайту. 

3.6. Видалення персональних даних Користувача здійснюється за його заявою, і є підставою для припинення будь-яких відношень між Адміністрацією і Користувачем. 

3.7. Будь-яка отримана Адміністрацією інформація від Користувача є конфіденційною, в розумінні даної Угоди. Конфіденційною інформацією може бути визнана лише інформація, яка зберігається в базі даних сайту в зашифрованому вигляді і доступна для перегляду виключного Адміністрації. 

3.8. Укладаючи дану Угоду, Користувач дає свою згоду на використання своїх персональних даних працівниками Адміністрації, для досягнення цілей, пов’язаних з діяльністю сайту. 

3.9. Укладаючи дану Угоду, Користувач підтверджує, що він ознайомився (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України “Про захист персональних даних”, і мету обробки даних Адміністрацією.

4. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

4.1. Адміністрація здійснює обробку тільки тієї інформації, яку Користувач надає добровільно. 

4.2. Адміністрація має право на обробку персональної інформації про Користувача згідно з п. 3.1. 

4.3. При обробці персональних даних Адміністрація не обмежена у використанні способів їх обробки. Укладаючи даний Договір, Користувач дає свою згоду на обробку Адміністрацією наступної персональної інформації Користувача, отриманої згідно з п.3.2: 

— електронна адреса;

— контактна інформація (номери телефонів, адреса); 

— інформація, яку можна отримати із файлів cookies; 

— будь-яка інша інформація, яку Користувач залишив про себе при заповненні реєстраційних онлайн-форм на Сайті. 

4.4. Адміністрація обробляє персональні дані користувача для: 

— проведення Адміністрацією різноманітних заходів, пов’язаних із діяльністю Сайта; 

— оцінки рівня зацікавленості Користувачів у заходах Адміністрації та інформування  про нові міри та / або оновлення на Сайті;  

— іншого, про що Адміністрація повідомляє Користувача, відправляючи запит про приватну інформацію. 

4.5. Адміністрація може використовувати персональні дані Користувача з метою розсилання повідомлень, пов’язаних із діяльністю сайту, новин, опитувань тощо.

4.6. Адміністрація використовує технології відстежування (файли cookies) для збору таких персональних даних, як тип браузера чи операційна система, сторінка посилання, шлях на Сайті, домен інтернет-провайдера і т.д., з метою отримання загальної інформації про те, як Користувачі використовують сайт. Файли cookies дозволяють вдосконалювати цей сайт відповідно до вимог його Користувачів. 

4.7. Адміністрація зберігає всю інформацію, зібрану з використанням файлів cookies, у форматі, який не передбачає можливості ідентифікувати особу. Інформація, яку отримують через файли cookies, не може бути відкрита третім особам. Ця інформація не буде несанкціоновано передаватися третім особам. 

4.8. Інформація, зібрана про Користувача, не належить розголошенню третім особам, крім випадків, передбачених законодавством.

5. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТРЕТІМ ОСОБАМ 

5.1. Адміністрація робить все, що від неї залежить, щоб надати Користувачеві доступ до його особистих даних і / або виправити їх, якщо вони невірні, або видалити за запитом користувача, якщо їх зберігання не вимагається законом та не обумовлене законними діловими цілями. 

5.2. Адміністрація не надає інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача чи відповідного постановлення (рішення) суду. 

6. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Термін зберігання персональних даних відповідно до пунктів 2.1 та 2.2: конкретний період часу – час, вказаний законом для застосування прав і обов’язків, що витікають з договору. Цей період неможливо визначити заздалегідь, оскільки надання послуг за договором може тривати кілька років.

7. ПРАВА ЗАЦІКАВЛЕНОЇ ОСОБИ

Зацікавлена особа має право:

  • вимагати від тримача доступ до персональних даних, що стосуються відповідної зацікавленої особи;
  • на виправлення персональних даних;
  • на видалення персональних даних або обмеження обробки персональних даних;
  • виступати проти обробки персональних даних, а також проти права на передачу персональних даних;
  • відкликати свою згоду в будь-який час;
  • подати клопотання про відкриття розгляду згідно з § 100 Закону про захист персональних даних. 

Зацікавлена особа може вимагати здійснення вищезгаданих прав у будь-який час, а саме на електронну пошту: ceo@europass.sk або письмово на поштову (юридичну) адресу тримача. Тримач обробляє заяву зацікавленої особи по відношенню вищезгаданих прав в установлені строки. 

8. ПЕРЕСИЛАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У результаті пересилання адреси електронної пошти не виникає загроза правам зацікавленої особи. 

Тримач робить все від нього залежне, щоб надати Зацікавленій особі доступ до його персональних даних і / або виправити їх, якщо вони неправильні, або видалити за запитом Зацікавленої особи, якщо тільки їх зберігання не вимагається законом та не обумовлене законними діловими цілями. 

Тримач не надає інформацію про Зацікавлену особу третім особам без згоди Зацікавленої особи або відповідного постановлення (рішення) суду. 

Адміністрація використовує сучасні технології для забезпечення конфіденційності персональних даних, а також інших даних, які надають Користувачі при заповненні реєстраційних онлайн-форм, з метою забезпечення максимального захисту інформації.

Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання й оброблення даних і заходів безпеки, включачи відповідне шифрування і заходи із забезпечення фізичної безпеки даних, щоб попередити неавторизований доступ.