Všetky služby

Povolenie na pobyt

Podnikanie

Investície

O nás

Záruky

O Slovensku

Kontakty

+421 917 442 035

Šancová 4007/48 81105 Bratislava, Slovakia

Poradenstvo

Spoločnosť Europass sa špecializuje na podnikateľské a iné druhy emigrácie na Slovensko. Mnoho rokov radíme cudzincom, aby bol proces vybavovania dokladov, získania potrebných povolení a presťahovania rýchly a komfortný. Hĺbková analýza zložitosti európskej a slovenskej legislatívy šetrí našim klientom peniaze, čas a nervy, pomáha im a ich rodinám plne sa adaptovať v novej krajine bez ohľadu na požiadavku a situáciu.

Imigrácia na Slovensko vám dáva možnosť požiadať o povolenie na pobyt v európskej krajine, študovať, podnikať, investovať a využívať bankový systém EÚ. Pomoc s vybavovaním  dokladov  je obľúbenou službou našej spoločnosti. Garantujeme plnú podporu klienta, bez ohľadu na to, akú požiadavku predloží – od začatia podnikania až po zlúčenie rodiny. Skúsení špecialisti poradia, aké dokumenty sú potrebné na imigráciu za účelom podnikania, zamestnania alebo štúdia, aké práva majú príbuzní v rámci programu zlúčenia. Vyberú možnosti získania povolenia na pobyt a trvalého pobytu na Slovensku. Aby sme vás ušetrili úkonov sústredenia dokumentov, ich prekladov a overovaní u notára, viacnásobné cesty na Slovensko, prevezmeme všetky tieto úlohy na seba.

Potrebujete konzultáciu?

Počas dňa môžete získať * bezplatnú konzultáciu o všetkých vašich otázkach! Náš špecialista vás bude kontaktovať do 1 hodiny.

prihlásiť sa na konzultáciu

*podrobné dlhodobé konzultácie sprevádzané s dokumentáciou je možné zaplatiť dodatočne.

Právne dôvody vstupu na Slovensko

Na vstup do Slovenskej republiky existujú právne dôvody. Poslanie našej spoločnosti je vytvorenie bezpečných a spoľahlivých podmienok na presťahovanie sa na Slovensko s cieľom otvoriť tam obchod, získať vzdelanie, prácu, športovú kariéru a znova zlúčiť rodinu.

Presťahovanie sa do inej krajiny je vždy sprevádzané veľkým počtom dokumentov a povolení. Pomôžeme vám od získania povolenia na pobyt až k trvalému pobytu a občianstvu Slovenskej republiky v súlade so všetkými požiadavkami slovenskej a európskej legislatívy.

Spoločnosť Europass poskytuje kvalitné poradenstvo od právnikov, účtovníkov, realitných kancelárií a ďalších odborníkov v závislosti od vašich individuálnych potrieb a situácie. Vysvetlíme tiež pravidlá a zákony Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú vyhotovovania akýchkoľvek písomností. Naši špecialisti môžu na žiadosť klienta prevziať prípravu dokumentov na kľúč na všetky procesy súvisiace s imigráciou.

Často kladené otázky

Aké doklady je potrebné na žiadosť o povolenie na pobyt?

V závislosti od účelu, na ktorý povolenie na pobyt žiadate, sa od Vás vyžaduje:
  • Podnikateľský cieľ“ platný medzinárodný pas, potvrdenie o trestnej bezúhonnosti s apostille, peňažné prostriedky na vloženie na firemné/individuálne podnikateľské účty a osobné účty“
  • Zlúčenie rodiny“ platný medzinárodný pas, platný medzinárodný pas, potvrdenie o neodsúdení s apostille (od 14 rokov), sobášny list (manžel/manželka), rodný list (deti do 18 rokov), peňažné prostriedky na vloženie účet ručiteľa;
  • "oficiálne (formálne) zamestnanie" - platný cestovný pas, potvrdenie o trestnej bezúhonnosti s apostille, údaje o zamestnávateľovi, diplom;
  • "štúdium" - platný cestovný pas, potvrdenie o trestnej bezúhonnosti s apostille, potvrdenie z univerzity o prijatí na dennú formu vzdelávania.
  Všetky ostatné dokumenty pripravíme sami.

Aké dokumenty sú potrebné na získanie trvalého pobytu?

Potvrdenie o tom, že máte povolenie najmenej 5 rokov nepretržite, prostriedky na vloženie na osobný účet.   Všetky ostatné dokumenty pripravíme my.

Je povinnosť osobne sa dostaviť na odovzdanie dokladov?

Zo zákona je povinná osobná prítomnosť.

Aké sú možnosti získania preukazu o povolení na pobyt?

Podnikanie, zlúčenie rodiny, formálne zamestnanie, štúdium.

Aké sú možnosti získania povolenia na pobyt pre celú rodinu?

Je potrebné rozhodnúť, kto bude pôsobiť ako ručiteľ - mama alebo otec, vybrať mu vhodný cieľ (pozri otázku číslo 3) a pre ostatných členov vybaviť zlúčenie.

Čo je lepšie: založenie spoločnosti alebo forma individuálneho podnikateľa?

Aj založenie spoločnosti aj forma individuálneho podnikateľa vám umožňujú získať povolenie na pobyt. Ktorú formu vybrať, sa stanovuje pre každého klienta individuálne.

Kedy môžem požiadať o občianstvo?

Po období trvalého pobytu trvajúceho 5 rokov alebo ak trvalo žijete v krajine po dobu   10 rokov.

Musím si zmeniť vodičský preukaz?

Áno, pol roka po prvom vstupe na Slovensko s predložením existujúceho povolenia na pobyt.

Aké môžu byť dôvody na odmietnutie získať alebo predĺžiť povolenie na pobyt?

Problémy s predkladanými dokumentami, neúplný súbor dokumentov, v prípade problémov so zákonom daného klienta, nedodržiavanie našich pokynov zo strany klienta.

Aký druh podnikania je možné zriadiť na Slovensku?

Slovensko je rozvíjajúca sa a perspektívna krajina. Podnikateľská činnosť môže byť akéhokoľvek druhu a v akejkoľvek oblasti. Môže to byť napr. otvorenie vlastného predajného miesta rôzneho tovaru, kaviarne až po výstavbu chatovej osady alebo mrakodrapu. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že ak chcete dosiahnuť maximálny úspech, podnikateľskú činnosť musíte vykonávať osobne.

Je možné kúpiť hotovú firmu/ podnik?

Áno, internet je plný ponúk na predaj hotového a existujúceho biznisu.

Ako zistiť ceny nehnuteľností na Slovensku?

Existujú rôzne portály, cez ktoré sa nehnuteľnosti predávajú, tam si to môžete pozrieť. Realitný maklér vám tiež môže povedať cenové rozpätie cien.

Načo potrebujem povolenie na pobyt na Slovensku?

Povolenie na pobyt na Slovensku Vám umožní: - žiť a pracovať na Slovensku natrvalo, - bezvízové prekročenie hraníc s 28 členskými štátmi EÚ, - zriadiť si podnikanie a podnikať na Slovensku a v krajinách EÚ, - získať hypotekárny úver vo výške 2-3% ročne - a mnoho ďalších výhod, začať nový život v Európe!

Čo poskytuje trvalý pobyt a ako si ho cudzinec môže vybaviť?

Trvalý pobyt dáva cudzincom všetky práva, ktoré majú občania Slovenska.   O trvalý pobyt môžete požiadať 5 rokov po získaní prvej karty povolenia na pobyt a existencie nepretržitého povolenia na pobyt počas všetkých 5 rokov.

Ako kúpiť nehnuteľnosť na Slovensku?

Naši odborníci vyberú nehnuteľnosť podľa vašej požiadavky.   Môžete si nehnuteľnosť prezrieť a dohodnúť si kúpu počas individuálnej obhliadky alebo online po dohode s vašim maklérom.

Ako kúpiť firmu/podnik na Slovensku?

Kúpa firmy/podniku na Slovensku vám umožní slobodne priamo uzatvárať zmluvy s európskymi spoločnosťami a podnikať v EÚ.   Poskytujeme pomoc pri výbere správnej možnosti podnikania a príprave všetkých potrebných dokumentov.   Môžete zvážiť nákup zahraničnej spoločnosti, ktorá má alebo nemá firemný bankový účet. Okrem toho poskytujeme možnosť získať nominačný servis, právny alebo účtovný manažment zahraničného podniku.

Ako prenajať nehnuteľnosť na Slovensku?

Prenájom nehnuteľnosti v Európe - je namáhavý a náročný proces. Na to, aby ste si sami prenajali bývanie, potrebujete ovládať slovenský jazyk, poznať požiadavky kladené na zahraničných nájomníkov a dôkladne si preštudovať zmluvu. Napríklad, je potrebné brať do úvahy možnosť prihlásenia sa na pobyt pri registrácii na cudzineckej polícii.   Naši špecialisti a partneri Vám pomôžu vybrať nehnuteľnosť podľa Vašej požiadavky a vybavia všetky potrebné dokumenty. Sídlime na Slovensku, a preto Vám odporučíme najvýhodnejšiu a najvhodnejšiu možnosť.

Ako správne prekladať dokumenty do slovenčiny?

Všetko závisí od typu dokumentov a dohody vašej krajiny. Pre krajiny uznané za zmluvné strany Haagskeho dohovoru je overenie prekladu dobrovoľné. To znamená, že ak chcete použiť dokumenty krajiny v zahraničí, stačí zabezpečiť ich overenie apostilou.   Preklady apostilovaných písomností musia byť vyhotovené nielen do slovenského jazyka, ale musia byť vyhotovené súdnym prekladateľom a priložené k notárom overenej kópii dokumentu. Takíto prekladatelia sa nachádzajú na Slovensku.   Naši špecialisti vám poskytnú plnú podporu pri zabezpečení prekladov na Slovensku.

Ako si otvoriť bankový účet na Slovensku?

Naši odborníci vám pomôžu rýchlo a jednoducho otvoriť bankový účet na Slovensku. Na registráciu si môžete vybrať plastovú bankovú kartu: jednoduchú, embosovanú alebo kreditnú.   Občania krajín mimo EÚ musia predložiť cestovný pas, preukaz o trvalom pobyte   alebo povolenie na pobyt na území SR, prípadne povolenie na prijateľnú dobu pobytu na území SR spolu s niektorými úradnými dokladmi potvrdzujúcimi vzťah so SR.

Vyžaduje sa poistenie pre cudzincov?

Štátne zdravotné poistenie je povinné pre všetky osoby s povolením na pobyt na Slovensku. Cudzinec, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku, je povinný uzavrieť štátne zdravotné poistenie do 8 dní.   Zdravotné poistenie štátu je povinné aj pre osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ale spĺňajú jednu z nasledujúcich podmienok:
  • Zamestnanec u zamestnávateľa
  • Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako individuálny podnikateľ
  • Študent, študujúci so štatútom Slováka žijúceho v zahraničí, a zároveň študujúci v škole na Slovensku
  • Osoba, ktorá získala azyl
  • Nezaopatrený člen rodiny
  • Osoba vykonávajúca športovú činnosť za úhradu pre športovú organizáciu na základe výkonu zmluvy o profesionálnom športe;

Môžu cudzinci podnikať na Slovensku?

Áno môžu. Slovensko je rozvíjajúca sa európska krajina. Legislatíva je tu zameraná na podporu a rozvoj podnikania a investície sú podporované vládnymi programami. Otvorenie živnosti na Slovensku pre cudzincov je legálny spôsob získania povolenia na pobyt.   Naši špecialisti Vám poskytnú plnú podporu pri registrácii a založení individuálneho podnikania (individuálny podnikateľ)/súkromného podniku a spoločnosti (firmy) na Slovensku na kľúč.