Všetky služby

Povolenie na pobyt

Podnikanie

Investície

O nás

Záruky

O Slovensku

Kontakty

+421 917 442 035

Šancová 4007/48 81105 Bratislava, Slovakia

Služby

Všetky služby

Potrebujete konzultáciu?

Počas dňa môžete získať * bezplatnú konzultáciu o všetkých vašich otázkach! Náš špecialista vás bude kontaktovať do 1 hodiny.

prihlásiť sa na konzultáciu

*podrobné dlhodobé konzultácie sprevádzané s dokumentáciou je možné zaplatiť dodatočne.

Investície na Slovensku

Slovensko – perspektívna európska krajina s dobrými makroekonomickými ukazovateľmi a stabilným domácim trhom. Vďaka svojej centrálnej geografickej polohe, pracovnej sile, politickej a ekonomickej stabilite je ideálnou krajinou na investovanie do podnikania. Zahraniční investori môžu na Slovensku zriadiť novú spoločnosť jednoduchým spôsobom alebo sa zaregistrovať ako živnostník (zárobkovo činná osoba).

Naša spoločnosť úspešne zastupuje záujmy zahraničných investorov a medzinárodných spoločností na Slovensku. Naše skúsenosti nám umožňujú nájsť projekty s nízkou úrovňou rizika, stabilnými ziskami a rýchlou návratnosťou investícií, ako aj dosiahnuť štátne dotácie vo výške 10-50 (35)% v závislosti od regiónu a typu podnikania.

tlačidlo: Bližšie informácie

Viac informácií

Garantujeme získanie povolenia na pobyt na Slovensku alebo vrátenie peňazí

Za služby môžete platiť na splátky

Sprevádzame vás od prvého dokumentu až do získania požadovaných služieb

Pracujeme bez sprostredkovateľov. Naši odborníci vyriešia všetky vaše otázky

Z hľadiska dôveryhodnosti sme pripravení uzavrieť s vami zmluvu o poskytovaní služieb

Pripravíme pre vás dokumenty na kľúč a môžeme spolupracovať na diaľku. Kvôli sústredeniu dokumentov nemusíte prichádzať na Slovensko.

Postup získania povolenia na pobyt

na základe podnikala

1

V prípravnej fáze vedieme podrobnú konzultáciu - rozhovor. Určíme najlepší spôsob spolupráce a uzatvoríme zmluvu o ďalšej činnosti. V tejto fáze uhradíte 20% z balíka služieb.

2

Po prevzatí všetkých dokumentov z vašej strany sa začne proces prípravy potrebných dokumentov na založenie spoločnosti s prekladmi a osvedčením notára. Paralelne sa pripravujú dokumenty na predloženie migračnému orgánu.

3

Po spracovaní dokumentov na založenie spoločnosti sa začína proces zriadenia spoločnosti na Slovensku. Táto fáza môže trvať až 4 mesiace. Zároveň sa dokumenty predkladajú migračnému úradu. V tejto fáze za balík služieb uhradíte 80% nákladov.

4

Proces posúdenia dokumentov v migračnom úrade trvá až 90 dní.

5

Vaša prítomnosť na Slovensku sa vyžaduje až v čase ukončenia vybavovania. V tento deň dostanete doklad s povolením na pobyt. Na lekársku prehliadku pôjdeme s vami a dohodneme uzatvorenie poistenia. Registrácia poistenia nezávisí od výsledkov lekárskej prehliadky.

6

Gratulujeme! Proces registrácie je dokončený.

Prečo Slovensko

Slovensko je rýchlo sa rozvíjajúca a progresívna krajina, člen EÚ, OECD, WTO, NATO a Schengenskej dohody. Jeho ekonomika a HDP patria medzi najrýchlejšie rastúcim v eurozóne. Jeho legislatíva je pre zahraničných investorov veľmi priaznivá: daňové stimuly (najmä pokiaľ ide o daň zo zisku), peňažné dotácie, kompenzácie za vytváranie pracovných miest.

Existuje mnoho dôvodov, prečo si zahraniční investori ako investičný cieľ vybrali Slovensko:

1) kvalifikovaná lacná pracovná sila: líder v regióne z hľadiska produktivity práce;

2) nízka sadzba dane pre firmy a fyzické osoby; (otázkou je, či je 21% skutočne nízka sadzba);

3) neexistuje žiadna daň z dividend; (Daň z dividend je buď 7%, alebo 35%);

4) priaznivá geografická poloha poskytuje investorom evidentnú výhodu;

5) sústavne rozvíjajúca sa sieť infraštruktúry;

6) priaznivé podmienky pre podnikanie;

7) možnosť získať povolenie na pobyt pre seba a svoju rodinu;

Skúsenosti našej spoločnosti naznačujú, že najrýchlejšiu návratnosť investícií je možné dosiahnuť   v oblastiach, akými sú cestovný ruch, automobilový priemysel, priemyselný sektor, poľnohospodárstvo, doprava, služby, bankovníctvo a poisťovníctvo.